UKŁADY

pokerowe rece ulkad

Układy kart w grze karcianej poker – starszeństwo – pokerowe ręce

Royal Flush (Poker Królewski)

Najwyższy i zarazem najmocniejszy układ pokerowy. Jest to najwyższy strit w kolorze ( kończący sie na asie). Składa się z asa (A), króla (K), damy (Q), waleta (J) i dziesiątki (T) w tym samym kolorze.

Straight Flush (Poker)

Poker, inaczej strit w kolorze, pięć kolejnych kart np. 45678 tworzy tzw. straight flush, czyli jeden z najmocniejszych układów w pokerze, ustępujący tylko Pokerowi Królewskiemu. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma pokera, wygrywa ten którego strit zaczyna się lub kończy na wyższej karcie.

Four of a Kind (Kareta)

Kareta, układ składający się z 4 kart tej samej wartości, przykładowo: 4 asy, 4 króle, itd. Jeśli dwóch graczy ma ten sam układ, w tym przypadku karete, wtedy decydującym czynnikiem jest 5 karta, wygrywa gracz którego kicker jest wyższy.

Full House (Full)

Trzy karty tej samej wartości + para, np: Trzy króle i dwie dziewiątki (KKK99). Jeśli dwóch lub więcej graczy posiada ten układ, bierzemy pod uwagę trzy wyższe takie same karty.

Flush (Kolor)

Układ składający się z pięciu kart w tym samym kolorze, jeżeli w partii uczestniczy dwóch lub więcej graczy posiadających ten układ, porównywane są najwyższe karty (high), w tym przypadku jest to król. Jeśli obaj mają taką samą kartę porównuje się kolejną i tak aż do piątej karty. Jeśli i ona jest taka sama, następuje wtedy podział puli (split pot).

Straight (Strit)

Pięć kolejnych kart ułożonych w rosnącej kolejności. Przykładowy strit to 34567. Jeśli dwóch graczy ma strita wygrywa ten, którego strit zaczyna się od wyższej karty. Przy tworzeniu strita karta As może mieć dwie wartości może być najwyższą kartą lub najniższą i tworzyć strit A,2,3,4,5.

Three of a kind (Trójka)

Układ pokerowy, w którym znajdują się 3 karty tej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma trójkę, wygrywa ten który jest posiadaczem wyższej, jeżeli natomiast mają te same trójki, wygrywa ten który ma 4 kartę wyższą od drugiego (kicker).

Two pair (Dwie pary)

Jeden z najniższych układów, składa się z dwóch par. Przykładowo: dwa asy i dwa króle. Jeśli dwóch graczy ma dwie pary wygrywa ten którey ma jedną z par wyższą. Natomiast jeżeli dwóch graczy jest posiadaczem tych samych par, porównujemy wtedy piąte karty (kicker) graczy. Wyższy wygrywa.

One pair (Para)

Dwie te same karty, jeśli dwóch graczy posiada pare wygrywa ten, który jest posiadaczem wyższej pary. Jeśli mają te same pary, wtedy porównuje się kolejno pozostałe karty (kickery).

High card (Wysoka karta)

Najsłabszy układ pokerowy, składa się z pięciu różnych kart, które nie tworzą żadnego układu. Jeśli dwóch graczy ma tylko Wysoką kartę porównuje się kolejno ich najwyższe karty, wygrywa ten którego najwyższa karta ma największą wartość.

kasyno krolewskie